About Prishtina

Nowadays everyone wants to be as near as possible to the city, because it makes everyday chores and needs easier to complete. New Prishtina Residence, it does not only fulfill these needs, but gives the missing things that the city does not provide you with.

A safe place, that is monitored with security cameras 24h, education, green landscape with fresh air, and most importantly silence; and after all that, it offers a quick and easy access to the city. New Prishtina Residence has a vision to create a modern place of living using the latest technology. Including different new thermo-energy technologies, we will also use solar system in order to secure hot clean spending water. 

Why Prishtina

The position and organization of this residence was studied long enough, for in the end to achieve one major goal: to have a residence that fills the needs of all generations; by living a healthy, easy, comfortable and efficient life. 

Hasan Prishtina

Lagjja “Hasan Prishtina”, ndërlidhet në çdo hap të ndërtimit edhe me karakterin dhe veprimtarinë e dijetarit dhe patriotit Hasan Prishtina. Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzojë këto privilegje brenda kësaj lagjeje. 

Jetë elitare,

Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzojë këto privilegje brenda kësaj lagjeje. 

Arsimim cilësor,

Lagja "Hasan Prishtina" përparësi të mëdha i ka dhënë shkollimit, ai vetë ka qenë nxënës dhe student i dalluar, ndërsa më pas kur filloi të shtrijë veprimtarinë e tij e shkriu gjithë pasurinë e vet për të shkolluar të rinjtë shqiptarë nëpër shkollat më prestigjioze. Duke ndjekur këtë vullnet, ne në këtë lagje kemi projektuar një kampus shkollor me teknologjinë dhe infrastrukturën më moderne, që gjeneratat e ardhshme të dalin prijës të sektorëve të caktuar, siç ka qenë vetë Hasan Prishtina. 

Krenarë me vendin ku jetoni,

Përveç shkollimit, në lagjen "Hasan Prishtina", kemi projektuar edhe spitalin më modern, çerdhe, pushimore , fusha të sportit, pishina, etj. Prandaj, ata të cilët do të zgjedhin të jetojnë në Lagjen “Hasan Prishtina”, do të ndjehen krenarë me zgjedhjen e tyre.