Rreth Prishtinës

Në ditët e sotme të gjithë dëshirojnë të jenë aq afër sa të jetë e mundur në qytet, sepse kjo i bën punët e përditshme dhe nevojat më të lehta për t'u kompletuar. Rezidenca e re e Prishtinës, ajo jo vetëm që përmbush këto nevoja, por i jep gjërat që mungojnë që qyteti nuk ju ofron.

Një vend i sigurt, që monitorohet me kamerat e sigurisë 24 orë, edukimi, peizazhi i gjelbër me ajër të pastër dhe më e rëndësishmja heshtja; dhe pas gjithë kësaj, ajo ofron një qasje të shpejtë dhe të lehtë në qytet. Rezidenca e re e Prishtinës ka një vizion për të krijuar një vend modern të jetesës duke përdorur teknologjinë më të fundit. Duke përfshirë teknologjitë e reja termoenergjetike, ne gjithashtu do të përdorim sistemin diellor për të siguruar ujë të nxehtë të shpenzimeve të shpenzimeve.

Pse Prishtina

Pozita dhe organizimi i kësaj rezidence është studiuar mjaftueshëm, që në fund të arrihet një objektiv i rëndësishëm: të ketë një vendbanim që plotëson nevojat e të gjitha gjeneratave; duke jetuar një jetë të shëndetshme, të lehtë, të rehatshme dhe efikase.

Hasan Prishtina

Lagjja “Hasan Prishtina”, ndërlidhet në çdo hap të ndërtimit edhe me karakterin dhe veprimtarinë e dijetarit dhe patriotit Hasan Prishtina. Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzojë këto privilegje brenda kësaj lagjeje. 

Jetë elitare,

Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzojë këto privilegje brenda kësaj lagjeje. 

Arsimim cilësor,

Lagja "Hasan Prishtina" përparësi të mëdha i ka dhënë shkollimit, ai vetë ka qenë nxënës dhe student i dalluar, ndërsa më pas kur filloi të shtrijë veprimtarinë e tij e shkriu gjithë pasurinë e vet për të shkolluar të rinjtë shqiptarë nëpër shkollat më prestigjioze. Duke ndjekur këtë vullnet, ne në këtë lagje kemi projektuar një kampus shkollor me teknologjinë dhe infrastrukturën më moderne, që gjeneratat e ardhshme të dalin prijës të sektorëve të caktuar, siç ka qenë vetë Hasan Prishtina. 

Krenarë me vendin ku jetoni,

Përveç shkollimit, në lagjen "Hasan Prishtina", kemi projektuar edhe spitalin më modern, çerdhe, pushimore , fusha të sportit, pishina, etj. Prandaj, ata të cilët do të zgjedhin të jetojnë në Lagjen “Hasan Prishtina”, do të ndjehen krenarë me zgjedhjen e tyre.