Shtëpia a

Tipi A; Sipërfaqe=246m²

Lagjja ka hapësirat e përbashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.

Me Bodrum -
Tipi A B+P+1; S=352m²