Shtëpia b

Tipi B; Sipërfaqe=250m²


Lagjja ka hapësirat e përbashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.

Me Bodrum -
Tipi B B+ P+1; S=359m²