Shtëpia c

Tipi C; Sipërfaqe =180m² 


Lagjja ka hapësirat e përbashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.

Me Bodrum -
Tipi C B+P+1; S=263m²