Shtëpia d

Tipi D; Sipërfaqe =190m² 

Lagjja ka hapësirat e përbashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.

Me Bodrum - 
Tipi D B+P+1; S=277m²