Shtëpia e

Tipi E (dyshe); Sipërfaqe 2x135m²=270m²

Lagjja ka hapësirat e përbrashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.