Shtëpia G Luksoze

Tipi G Luxury; Sipërfaqe =450m²

Lagjja ka hapësirat e përbashkëta: terrenet sportive, çerdhen e fëmijëve dhe hapësirat e bizneseve te vogla për nevoja te lagjes.