TË GJITHA NË një VEND

Hasan Prishtina

Lagjja “Hasan Prishtina”, ndërlidhet në çdo hap të ndërtimit edhe me karakterin dhe veprimtarinë e dijetarit dhe patriotit Hasan Prishtina. Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzojë këto privilegje brenda kësaj lagjeje.

Jetestë elitare,

Vizioni i Hasan Prishtinës ka qenë që çdo njeri të jetojë i lirë dhe të bëjë jetë të mirë dhe elitare, kështu që çdo banor i Lagjes “Hasan Prishtina” do t'i gëzoj këto privilegje brenda kësaj lagjeje.

Arsimim cilësor,

Lagja "Hasan Prishtina" përparësi të mëdha i ka dhënë shkollimit, ai vetë ka qenë nxënës dhe student i dalluar, ndërsa më pas kur filloi të shtrijë veprimtarinë e tij e shkriu gjithë pasurinë e vet për të shkolluar të rinjtë shqiptarë nëpër shkollat më prestigjioze. Duke ndjekur këtë vullnet, ne në këtë lagje kemi projektuar një kampus shkollor me teknologjinë dhe infrastrukturën më moderne, që gjeneratat e ardhshme të dalin prijës të sektorëve të caktuar, siç ka qenë vetë Hasan Prishtina.

Krenarë me vendin ku jetesoni,

Përveç shkollimit, në lagjen "Hasan Prishtina", kemi projektuar edhe spitalin më modern, çerdhe, pushimore , fusha të sportit, pishina, etj. Prandaj, ata të cilët do të zgjedhin të jetojnë në Lagjen “Hasan Prishtina”, të ndjehen krenarë me zgjedhjen e tyre.